ПРОДУКЦІЯ

Розроблено (спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України) й видано на лазерних дисках накладом 1000 примірників перший електронний тлумачний «Українсько-російсько-англійський термінологічний словник-довідник «Зварювання» із розширеними семантичними та ілюстративними функціями.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

ПРО НАС

Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України

Український мовно-інформаційний фонд - установа зі статусом науково-дослідного інституту Національної академії наук України.

Утворений у 1991 році шляхом реорганізації підрозділів Інституту мовознавства ім.О.О. Потебні АН УРСР та Відділення наукової інформації Інституту математики АН УРСР. Директор - академік НАН України В. А. Широков.

Основні напрямки діяльності Українського мовно-інформаційного фонду:

  • дослідження системної будови природної мови;
  • створення та ведення фундаментального архіву української та інших мов народів світу;
  • розробка і створення інформаційно-лінгвістичних систем (традиційних і комп`ютерних словників, підручників, навчальних, експертних систем, систем автоматизованого опрацювання природної мови тощо, лінгвістичних баз даних та знань);
  • дослідження лінгвістичних аспектів інтелектуальної діяльності;
  • розробка та експлуатація інформаційних систем, баз даних і знань загальнокультурного характеру;
  • координація робіт в Україні у галузі лінгвістичної технології, комп`ютерної та когнітивної лінгвістики і лексикографії, налагодження зв`язків з фаховими організаціями світу із зазначених галузей.


Над вирішенням цих проблем у Фонді працює два науково-дослідні підрозділи: відділ лінгвістики та відділ інформатики. Український мовно-інформаційний фонд має вчену раду, при ньому функціонують аспірантура та докторантура. В Українському мовно-інформаційному фонді створено теорію лексикографічних систем, яку за своїм логіко-лінгвістичним статусом може бути прирівняно до теорії формальних граматик. Теорія лексикографічних систем, а також її узагальнення - лексикографічні середовища, лексикографічні числення тощо визначають підґрунтя сучасної лінгвістичної технології.

В Українському мовно-інформаційному фонді розвинено теорію семантичних станів, яка становить базу для формалізованого опису широкого кола мовних явищ, об`єднуючи граматичний та лексикографічний різновиди опису мовної системи. Український мовно-інформаційний фонд започаткував (1994 р.) і координує програму зі створення серії українськомовних словників нового покоління - "Словники України", яка вже налічує понад 60 праць. Серед них слід відзначити перший в Україні повномасштабний електронний словник української мови - Інтегровану лексикографічну систему "Словники України", шість версій якої промислово випущено на лазерних дисках, починаючи з 2001 року.

В Українському мовно-інформаційному фонді створено перший в Україні лінгвістичний корпус, який має обсяг понад 43 млн. слововживань і становить сучасну експериментальну основу для проведення фундаментальних мовознавчих досліджень та укладання лексикографічних праць нового покоління. Розроблено і введено в експлуатацію інформаційно-лінгвістичну систему, що фукнціонує в Інтернеті - Український лінгвістичний портал (www.ulif.org.ua).

Створено концепцію Всеукраїнського лінгвістичного діалогу - мережевої системи професійної взаємодії в лінгвістиці. Український мовно-інформаційний фонд є базовою організацією Національної словникової бази України, яку рішенням Уряду України внесено до Державного реєстру наукових об`єктів, що становлять національне надбання України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. № 73-р).

Український мовно-інформаційний фонд (разом з Інститутом мовознавства ім. О.О.Потебні) є співзасновником науково-теоретичного журналу "Мовознавство". Фонд є базовою організацією Наукової ради при Президії НАН України з проблем "Інформація. Мова. Інтелект".

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА НА ДОДРУКУВАННЯ ВИДАНЬ

Шановні відвідувачі сайту Українського мовно-інформаційного фонду НАН України!

У зв’язку із великою кількістю звернень до Українського мовно-інформаційного фонду НАН України щодо придбання його словникової продукції повідомляємо, що Фонд започатковує передплату на додрукування наступних видань:

інформація за телефоном 044 525-86-75

організаційна структура

Директор - академік НАН України Широков Володимир Анатолійович

Заступник директора - кандидат філологічних наук, профeсор  Чумак Володимир Васильович

Вчений секретар - кандидат філологічних наук Заїка Наталія Михайлівна

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

СТАТТІ

Іспанські дзеркала української мовної та позамовної дійсності

М. О. Вакуленко

Є чимало подібного в Україні та Іспанії. Іспанці охоче відзначають, що наші країни порівнянні за територією, за населенням, навіть за корупційними схемами, які в недавньому минулому використовували чиновники для обкрадання населення обох країн.

Іспанія дуже неоднорідна за етнічним складом населення і його соціальним станом, і ця неоднорідність поширюється і на мови. У країні функціонують 5 мов: іспанська (кастельянська), галісійська, баскська, або евскера (euskera), каталанська, валенсійська. І шанобливе ставлення іспанців до кожної з цих мов помітне неозброєним оком

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Інтерв'ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона

Джерело: газета "Голос України", №11 (6265), 22 січня 2016 року


Останнім часом багато говорять про неефективність
української науки. Скептикам порадимо порівняти
отримані результати з обсягами фінансування дослідницьких
установ. За цим показником наша наука —
одна з найефективніших у світі.

Детальніше >>>