ПРОДУКЦІЯ

Вийшов восьмий том Словника української  мови

Вийшов восьмий том Словника української  мови

Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін.

Восьмий том Словника (Л - МІШУРНИЙ) містить 9115 словникових статей.


Представлено унікальний шестимовний металургійний словник

Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький

18 травня 2017 року в Київському будинку вчених НАН України відбулися презентація двотомного видання «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» і науковий семінар «Міжнародний «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» – співпраця без кордонів»

Словник металургійних термінів: У 2 т.: Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький / Гол. наук. ред. Б.Є. Патон ; гол. ред. Г.В. Кашакашвілі ; НАН України, РАН, НАН Грузії, РАПН, Грузинський технічний ун-т. – 1 електрон. опт. диск
(DVD-ROM) – К. : Фенікс, 2014 −

......................................

Розроблено (спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України) й видано на лазерних дисках накладом 1000 примірників перший електронний тлумачний «Українсько-російсько-англійський термінологічний словник-довідник «Зварювання» із розширеними семантичними та ілюстративними функціями.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАШІ ПОДІЇ

Практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій

У травні 2017 року на базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України проходила практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій під керівництвом кандидата технічних наук Максима Надутенка та кандидата економічних наук Олександра Ставицького. Студенти застосували здобуті знання на практиці та отримали неоціненний досвід для подальшої роботи.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

Еволюція як універсальний закон природи

27 лютого  2017 року в актовій залі Інституту медицини праці та профзахворювань Національної академії медичних наук (м. Київ) на засіданні Клубу інтелектуалів імені академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса (президент Клубу - академік Ісаак Михайлович Трахтенберг) була прочитана доповідь «Еволюція як універсальний закон природи (пролегомени до наукової дискусії про основи майбутньої загальної теорії еволюції». Доповідь прочитав автор - академік Володимир Анатолійович Широков, який присвятив її пам'яті академіка Юрія Ілліча Кундієва, першого віце-президента Національної академії медичних наук, директора Інституту медицини праці та профзахворювань, який нещодавно покинув нас.

Автором була представлена оригінальна концепція еволюції, цариною застосування якої є весь Всесвіт, починаючи від моменту його виникнення. Вважаючи еволюцію однією з найуніверсальніших властивостей природи і суспільства, В. Широков доходить висновку, що вона реалізується у вигляді множини дискретних форм, яким притаманні специфічні ознаки, що уможливлюють їх розрізнення і типізацію. Він запропонував назвати їх механізмами еволюції. Зокрема, еволюційна послідовність, якій належить наш людський рід, містить такі механізми: фізичний; хімічний; генетичний; нейронний; комунікаційний; виробничий. Зазначені механізми мають своєрідну «тонку структуру» і розщеплюються на певні проміжні форми - етапи відповідного механізму. Так, наприклад, для фізичного механізму виділяється 10 етапів. Для виробничого механізму автор визначає такі етапи: споживчий; обмінний; фінансовий; фінансово-інформаційний, фінансово-інформаційно-мережевий.

Клуб інтелектуалів імені академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса

В. Широков формулює основний феноменологічний тренд (необхідну умову) локальної еволюції: система еволюціонує лише тоді, коли її складність зростає; іншими словами, складність еволюціонуючої системи завжди росте. Для обґрунтування своєї концепції автор залучає наукове поняття складності, взяте з алгоритмічної теорії складності, створеної великим російським математиком А. Колмогоровим. Підкреслюється зв'язок поняття складності з поняттям інформації; аналізуються системні відношення в тріаді: «складність - інформація - енергія». Запропоновано кількісні міри для визначення складності конкретних механізмів еволюції. Більше того, автором досліджена типова динаміка складності, справедлива для будь-якого механізму еволюції. При цьому встановлено ефект так званої «пастки складності», а саме: існування максимального порогу складності для будь-якого конкретного механізму еволюції і пов'язана з цим необхідність зміни механізмів. В. Широковим виконано глибокий системний аналіз динаміки складності. Вивчено поведінку темпів еволюції і наведено дані про їх зростання при зміні механізмів.

Особливу увагу автором приділено аналізу сучасного механізму і сучасного етапу еволюції. Їм встановлено фінансово-інформаційні міри для оцінки складності останнього фінансово-інформаційно-мережевого етапу. Показано, що складність глобальної світової системи у наш час набула експоненційного характеру, що унеможливлює будь-яке раціональне управління нею. З викладеного випливають такі явища як «керований хаос»
і т. ін. Автор показує, що логічним наслідком даного етапу еволюції є спонтанне виникнення і функціонування так званих криптовалют, що ставить під сумнів саме існування сучасних фінансових і державних інститутів. У цьому зв'язку піддано аналізу гіпотези технологічної сингулярності і трансгуманізму. Прогнозується конвергенція натурфактного і артефактного субстратів в єдиному когнітивному організмі. Формулюється припущення про застосування ефектів квантової інформації, як ймовірного фактора нового механізму еволюції, що  зароджується. Обговорюється можлива трансформація людської природи в новому механізмі еволюції.

Доповідь академіка В. Широкова викликала великий інтерес у аудиторії і, поза сумнівом, стала  видатною подією в інтелектуальному житті української столиці.

 


ЛІНГВІСТИЧНИ ПОДІЇ

Термінологія і термінографія в Україні 2017


“ТЕРМІНОЛОГІЯ І ТЕРМІНОГРАФІЯ В УКРАЇНІ”

4–5 жовтня 2017 року в м. Хмельницькому в приміщенні Хмельницького національного університету відбувся розширений пленум Наукової ради “Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності” на тему “Термінологія і термінографія в Україні”.

Детальніше >>>


 

Термінологія і термінографія в Україні

21 вересня 2017 року на Львівській площі відбувся громадський щорічний захід Свято українського словника. Організатори: Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, Загальноукраїнський центр словникарства, Словникова комісія Міністерства освіти і науки України, Національний центр «Мала академія наук», ТОВ «Знання» України та книгарня «Словники України».

#Словники_України #UA_Dictionaries !


12 вересня 2017 року о 15.00 відбулося урочисте відкриття першого та єдиного в Україні Загальноукраїнського центру словникарства

На відкритті було представлено напрямки діяльності центру та основну продукцію Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Запрошуємо науковців, викладачів, студентів, вчителів, учнів шкіл для висловлення пропозицій та встановлення співпраці з Загальноукраїнським центром словникарства.

Детальніше >>>

організаційна структура

Директор - академік НАН України Широков Володимир Анатолійович

Заступник директора - кандидат філологічних наук, профeсор  Чумак Володимир Васильович

Вчений секретар - кандидат філологічних наук Заїка Наталія Михайлівна

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

СТАТТІ

Іспанські дзеркала української мовної та позамовної дійсності

М. О. Вакуленко

Є чимало подібного в Україні та Іспанії. Іспанці охоче відзначають, що наші країни порівнянні за територією, за населенням, навіть за корупційними схемами, які в недавньому минулому використовували чиновники для обкрадання населення обох країн.

Іспанія дуже неоднорідна за етнічним складом населення і його соціальним станом, і ця неоднорідність поширюється і на мови. У країні функціонують 5 мов: іспанська (кастельянська), галісійська, баскська, або евскера (euskera), каталанська, валенсійська. І шанобливе ставлення іспанців до кожної з цих мов помітне неозброєним оком

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Інтерв'ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона

Джерело: газета "Голос України", №11 (6265), 22 січня 2016 року


Останнім часом багато говорять про неефективність
української науки. Скептикам порадимо порівняти
отримані результати з обсягами фінансування дослідницьких
установ. За цим показником наша наука —
одна з найефективніших у світі.

Детальніше >>>