НОВИНИ ЛІНГВІСТИКИ

СИМПОЗІУМ «СЛОВНИКИ УКРАЇНИ: ПАПЕРОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ»

16.05.2017 12:00

Організатори та основні учасники симпозіуму:

Український мовно-інформаційний фонд НАН України,
Інститут мовознавства НАН України,
ТОВ «Знання» України,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
Університет сучасних знань,
Науково-навчальний центр «Знаю».

Детальніше >>>


СЕМІНАР «МІЖНАРОДНИЙ «УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКО-НІМЕЦЬКО-ФРАНЦУЗЬКИЙ СЛОВНИК МЕТАЛУРГІЙНИХ ТЕРМІНІВ» - СПІВПРАЦЯ БЕЗ КОРДОНІВ»

18.05.2017 12:00

Мета заходу: презентація програмного продукту Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.

Детальніше >>>


ПРЕЗЕНТАЦІЮ ЕЛЕКТРОННОГО УКРАЇНСЬКО-КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО СЛОВНИКА

22.05.2017 12:00

Мета заходу: презентація програмного продукту Українського мовно-інформаційного фонду НАН України «Українсько-кримськотатарський словник», обговорення словника та перспективи розвитку.

Детальніше >>>

КРУГЛИЙ СТІЛ «МОВА І КУЛЬТУРА» З НАГОДИ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ

Організатор: Національна академія наук України. Час і місце проведення: 21 лютого 2011 року о 16 годині у приміщенні Великого конференц-залу НАН України (вул. Володимирська, 55, 2-й поверх, малий зал).
За пропозицією держав-членів ЮНЕСКО Генеральна конференція організації у листопаді 1999 року проголосила Міжнародний день рідної мови. Уперше він святкувався 21 лютого 2000 року у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

Заснування Дня рідної мови має велике значення, адже за оцінками фахівців, із понад 6000 мов, які нині існують у світі, значна частина перебуває під загрозою зникнення у найближче десятиріччя. Залучення уваги міжнародної спільноти до цієї теми є важливим кроком до визнання необхідності захисту різноманіття культур.
 

В Україні цей день відзначається з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню російської, інших мов національних меншин України Президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови.

Національна академія наук України відзначає цей день, починаючи з 2003 року, проведенням круглого столу «Мова і культура».
Цього року засідання круглого столу «Мова і культура» присвячене видатній події в українській науці, культурі та громадському житті – виходу в світ першого тому фундаментального академічного тлумачного «Словника української мови» у 20 томах.

Цей словник є найбільшим українським лексикографічним твором за всю історію країни і належить до числа найбільших лексиконів світу, а за своїм статусом він, безперечно, є національним надбанням України. Лексичний обсяг Словника сягатиме понад 200 тисяч одиниць, а з урахуванням словосполучень та географічних назв – близько 370 тисяч.
Словник укладено і видано в рамках робіт із розвитку Національної словникової бази України, яку відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року № 73-р, підписаного В.Ф. Януковичем, занесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

При укладанні основної частини «Словника української мови» в 20 томах застосовано такі лексикографічні принципи:
З метою створення Словника в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України розроблено та впроваджено унікальну комп’ютерну технологію укладання тлумачних словників (“Віртуальна лексикографічна лабораторія «Словник української мови»”), завдяки якій можливе створення на базі електронної версії Словника ще цілої низки інтелектуальних мовно-інформаційних систем, що можуть бути застосовані для автоматичного опрацювання природної мови. Серед таких систем слід, насамперед, відзначити Державний тезаурус України, який необхідно розробити на основі семантичних структур та системотехнічних рішень Віртуальної лексикографічної лабораторії «Словник української мови» і впровадити в українську законо- та нормотворчу діяльність.

Перший том Словника охоплює слова на літери А і Б, що складає 11530 словникових статей. Прототипом Словника послугував Слов ни к ук раїн ської мо ви в 11 томах, виданий у 70–80 роки минулого століття. Проте на відміну від інших українських словникових робіт його настільки кардинально перероб-лено, що в цьому випадку слід говорити про цілком новий лексикографічний твір. Про це свідчать статистичні дані із порівняння параметрів 11- і 20-томни-ка, наведені у таблиці.

Назвапоказника

СУМ-11

СУМ-20

Збільшенняу СУМ-20-2 порівняно із СУМ-11, %

Словниковістатті

6303

11531

82,94

Знаки у словникових статтях

1786334

3921919

119,55

Тлумаченняреєстрових слів, у т. ч.:

9577

14346

49,8

– значень

8495

13079

53,96

– відтінків значень

1082

1267

17,1

Ілюстрації

11604

26406

127,56

Усталенісловосполучення,
у т. ч.:

643

2252

250,23

– стійкі словосполучення

439

522

18,91

– еквіваленти слів

0

6

-

– термінологічні словосполучення

51

479

839,22

– фразеологізми

153

1245

713,77

 

З таблиці видно, що обсяг діапазону А – Б у «Словнику української мови» в 20 томах порівняно із 11-томним словником збільшився більш ніж удвічі. Обсяг реєстру майже подвоївся. На 127 % виросло число ілюстрацій, що є свідченням великої роботи з добору текстово-ілюстративного матеріалу, оскільки в 11-томнику значна кількість реєстрових слів та їх значень не проілюстрована. У новому ж Словнику такі випадки поодинокі й умотивовані: ілюстрації не подаються лише тоді, коли вони справді не потрібні. Особливо значне зростання спостерігається у системі словосполучень. По-перше, тут з’явився якісно новий елемент – еквіваленти слова, що є свідченням розвитку мовознавчої теорії за період, який минув від часу видання 11-томника. Велике – понад 700 % – зростання числа фразеологізмів пояснюється значною роботою, яку виконала українська лексикографія упродовж останніх 30 років. Зокрема, до нового тлумачного Словника практично повністю інтегровано матеріали фундаментальних словників: “Фразеологічного словника української мови” у двох томах, виданого у 1993 році, та “Словника фразеологізмів української мови”, що вийшов друком у серії “Словники України” у 2003 році. Особливо новий Словник поповнився термінологічними словосполученнями – їхня загальна кількість у першому томі виросла більше як у вісім разів, що є свідченням мовної динаміки, спричиненої науково-технічними революціями, які відбулися і відбуваються починаючи з кінця 70-х років минулого століття, а також змінами у суспільно-політичній системі.
Перший том Словника було видано за державним замовленням накладом всього одна тисяча примірників, що не відповідає ні статусу Словника, ні суспільним потребам. Адже такий Словник повинен бути принаймні в кожній українській школі та бібліотеці.
У 2009 році Кабінетом Міністрів України було схвалено Концепцію Державної програми розвитку Національної словникової бази України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. № 140-р). Але у 2010 році через позицію Мінфіну та Мінекономіки затвердження цієї Програми було заблоковано.
 

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА НА ДОДРУКУВАННЯ ВИДАНЬ

Шановні відвідувачі сайту Українського мовно-інформаційного фонду НАН України!

У зв’язку із великою кількістю звернень до Українського мовно-інформаційного фонду НАН України щодо придбання його словникової продукції повідомляємо, що Фонд започатковує передплату на додрукування наступних видань:

інформація за телефоном 044 525-86-75

організаційна структура

Директор - академік НАН України Широков Володимир Анатолійович

Заступник директора - кандидат філологічних наук, профeсор  Чумак Володимир Васильович

Вчений секретар - кандидат філологічних наук Заїка Наталія Михайлівна

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

СТАТТІ

Іспанські дзеркала української мовної та позамовної дійсності

М. О. Вакуленко

Є чимало подібного в Україні та Іспанії. Іспанці охоче відзначають, що наші країни порівнянні за територією, за населенням, навіть за корупційними схемами, які в недавньому минулому використовували чиновники для обкрадання населення обох країн.

Іспанія дуже неоднорідна за етнічним складом населення і його соціальним станом, і ця неоднорідність поширюється і на мови. У країні функціонують 5 мов: іспанська (кастельянська), галісійська, баскська, або евскера (euskera), каталанська, валенсійська. І шанобливе ставлення іспанців до кожної з цих мов помітне неозброєним оком

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Інтерв'ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона

Джерело: газета "Голос України", №11 (6265), 22 січня 2016 року


Останнім часом багато говорять про неефективність
української науки. Скептикам порадимо порівняти
отримані результати з обсягами фінансування дослідницьких
установ. За цим показником наша наука —
одна з найефективніших у світі.

Детальніше >>>