ПРОДУКЦІЯ

Вийшов восьмий том Словника української  мови

Вийшов восьмий том Словника української  мови

Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін.

Восьмий том Словника (Л - МІШУРНИЙ) містить 9115 словникових статей.


Представлено унікальний шестимовний металургійний словник

Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький

18 травня 2017 року в Київському будинку вчених НАН України відбулися презентація двотомного видання «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» і науковий семінар «Міжнародний «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» – співпраця без кордонів»

Словник металургійних термінів: У 2 т.: Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький / Гол. наук. ред. Б.Є. Патон ; гол. ред. Г.В. Кашакашвілі ; НАН України, РАН, НАН Грузії, РАПН, Грузинський технічний ун-т. – 1 електрон. опт. диск
(DVD-ROM) – К. : Фенікс, 2014 −

......................................

Розроблено (спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України) й видано на лазерних дисках накладом 1000 примірників перший електронний тлумачний «Українсько-російсько-англійський термінологічний словник-довідник «Зварювання» із розширеними семантичними та ілюстративними функціями.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАШІ ПОДІЇ

Практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій

У травні 2017 року на базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України проходила практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій під керівництвом кандидата технічних наук Максима Надутенка та кандидата економічних наук Олександра Ставицького. Студенти застосували здобуті знання на практиці та отримали неоціненний досвід для подальшої роботи.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

Відомий учений прочитав лекції в університеті

З 14 по 16 червня у Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя з циклом лекцій виступив директор Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки академік НАН України доктор технічних наук, професор Володимир Анатолійович Широков — відомий учений в галузі прикладної, математичної та структурної лінгвістики.

В. А. Широков засновник української наукової школи використання інформаційних технологій у мовознавчих студіях, автор інформаційної теорії лексикографічних систем, теорії семантичних станів, що стала базою формалізованого опису широкого кола мовних явищ, творець Українського лінгвістичного порталу www.ulif.org.ua та концепції Всеукраїнського лінгвістичного діалогу. У його науковому доробку понад 200 наукових публікацій, серед яких колективні та індивідуальні монографії, зокрема «Інформаційна теорія лексикографічних систем», «Феноменологія лексикографічних систем», «Дієслово в лексикографічній системі», «Елементи лексикографії», «Корпусна лінгвістика», «Мова. Інформація. Система» та ін.

В. А. Широков створив та очолив у 1991 році Український мовно-інформаційний фонд (УМІФ) НАН України. Це унікальна науково-дослідна установа зі статусом інституту Національної академії наук України, яка підпорядкована Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства НАН України. Основні наукові здобутки інституту стосуються комп’ютерної лексикографії. Українським мовно-інформаційним фондом створено перший в Україні комп’ютерний лінгвістичний корпус, який містить електронну бібліотеку морфологічно анотованих українських текстів та електронний каталог цифрової лексичної картотеки з розвиненими мовно-інформаційними функціями. На сьогодні цей лінгвістичний корпус налічує близько 100 млн. слововживань. Сформовану УМІФ словникову базу рішенням Уряду України у 2004 р. внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, які становлять національне надбання України.

За час перебування у Тернополі В. А. Широковим було прочитано три лекції: «Еволюція як універсальний природний закон (пролегомени до наукової дискусії про майбутню загальну теорію еволюції)», «Системна семантика тлумачних словників» і «Національна система лінгвістичних ресурсів та національна лінгвістична інфраструктура». Перша лекція була присвячена дослідженням ученого загальних проблем розвитку Всесвіту та людства: що таке еволюція, чому і як еволюціонує світ, що чекає людство у далекому та близькому майбутньому. Другу лекцію було присвячено проблемам системних відношень, що діють на лексикографічних структурах тлумачних словників, та їх взаємозв’язку з системною будовою української мови. У третій лекції було зроблено огляд та аналіз національної лінгвістичної інфраструктури і національних лінгвістичних ресурсів та висвітлено інформаційні аспекти наукового опису мови.

http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/3080

ЛІНГВІСТИЧНИ ПОДІЇ

Термінологія і термінографія в Україні 2017


“ТЕРМІНОЛОГІЯ І ТЕРМІНОГРАФІЯ В УКРАЇНІ”

4–5 жовтня 2017 року в м. Хмельницькому в приміщенні Хмельницького національного університету відбувся розширений пленум Наукової ради “Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності” на тему “Термінологія і термінографія в Україні”.

Детальніше >>>


 

Термінологія і термінографія в Україні

21 вересня 2017 року на Львівській площі відбувся громадський щорічний захід Свято українського словника. Організатори: Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, Загальноукраїнський центр словникарства, Словникова комісія Міністерства освіти і науки України, Національний центр «Мала академія наук», ТОВ «Знання» України та книгарня «Словники України».

#Словники_України #UA_Dictionaries !


12 вересня 2017 року о 15.00 відбулося урочисте відкриття першого та єдиного в Україні Загальноукраїнського центру словникарства

На відкритті було представлено напрямки діяльності центру та основну продукцію Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Запрошуємо науковців, викладачів, студентів, вчителів, учнів шкіл для висловлення пропозицій та встановлення співпраці з Загальноукраїнським центром словникарства.

Детальніше >>>

організаційна структура

Директор - академік НАН України Широков Володимир Анатолійович

Заступник директора - кандидат філологічних наук, профeсор  Чумак Володимир Васильович

Вчений секретар - кандидат філологічних наук Заїка Наталія Михайлівна

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

СТАТТІ

Іспанські дзеркала української мовної та позамовної дійсності

М. О. Вакуленко

Є чимало подібного в Україні та Іспанії. Іспанці охоче відзначають, що наші країни порівнянні за територією, за населенням, навіть за корупційними схемами, які в недавньому минулому використовували чиновники для обкрадання населення обох країн.

Іспанія дуже неоднорідна за етнічним складом населення і його соціальним станом, і ця неоднорідність поширюється і на мови. У країні функціонують 5 мов: іспанська (кастельянська), галісійська, баскська, або евскера (euskera), каталанська, валенсійська. І шанобливе ставлення іспанців до кожної з цих мов помітне неозброєним оком

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Інтерв'ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона

Джерело: газета "Голос України", №11 (6265), 22 січня 2016 року


Останнім часом багато говорять про неефективність
української науки. Скептикам порадимо порівняти
отримані результати з обсягами фінансування дослідницьких
установ. За цим показником наша наука —
одна з найефективніших у світі.

Детальніше >>>